Şamanların Erk Hayvanlarıyla Tanışın

0

Sanılanın aksine din değil, ruhsal bir bilgelik yolu olan Şamanizm’de rüyalar, trans, ruhların isim ve fonksiyonları, şaman ritüelleri ve gizli lisanlar gibi bazı konularda eğitim alan Şaman’lar, herkesin bir ”erk hayvanı” olduğunu söylüyor.

Sanaçı Can Ramazan’ın Ankara Hotel Houston’daki Şamanların Erk Hayvanları sergisi, karışık tekniklerde hazırladığı işlerini içeriyor. 2 Mart 2016 Çarşamba akşamı 18:30’da açılacak sergiyi Ramazan şu sözlerle açıklıyor;

Yaşamın en büyük tehlikesi, tümüyle canlılardan ibaret olan insan besini olgusunda yatmaktadır. Bir Yakut Şaman (kam)’ının ifadesiyle ‘’Öldürüp yeme durumunda kaldığımız tüm yaratıkların, kendimize elbise yapmak için parçalayıp yok ettiğimiz her şeyin canı vardır, öyle canlar ki bedenleriyle birlikte yok olup gitmezler, böylece bedenlerinden yoksun bıraktığımızdan dolayı bizden öç almamaları için yatışmaları gerekir.

P1050104

Var olan, yani madde olarak kabul ettiğimiz her şey canlı yaratıklar arasında gördüğümüz her tür, kendi içlerinde yaşayan ve çok doğru olmasa da can, ruh veya hâkim-sahip şeklinde nitelendirebileceğimiz ve diğer güçlerden ancak yoğunluk açısından farklı niteliği olan bir gücün varlığı sayesinde yaşar. Sonra da her kuvvet, her can, her ruh, her hâkim-sahip, aynı türde değerlere (can, ruh, efendi) kendi içinde bölünebilir veya aksine daha kapsamlı bir varlık, kolektif bir güç oluşturmak için diğerleriyle birleşebilir.

skull

Kozmik düzeyde gök hem çokluğuyla hissedilir; bitkisel düzeyde her ağaç bir bireydir, ancak kendisi de bir toprağa, bir bölgeye ve tüm dünyaya ait olan ve orman denen kolektif bir varlığın bir parçasını oluşturur; madenler dünyasındaysa her taşın bir ruhu vardır ve bütün taşların ruhları bir taş yığınının tek olan ruhunda birleşir.

shaman-on-lake-baikal

İnsan düzeyinde, her kişi, günlük dilde birçok ruhu vardır şeklinde tanımladığı gibi, birkaç güçten oluşmaktadır; ayrıca ailesinin, kabilesinin, boyunun, hatta imparatorluğunun ortak ruhlarına da bağlıdır. Esas olarak bu çeşitli olanakları tüketmez: ‘’ağacın hâkimi’’ bir ayı ise aynı zamanda kendi cinsinin bütünü içinde ‘’ayıların hâkimleri’’ şeklindeki hayatta da yaşar.

p1120745

Her nesnede var olan bu kuvvet, benzer nesnelerin güçleriyle kaynaşabilir ve birleşik bir güç oluşur. Bir tek aynı nesnenin özellikle bileşik bir güç oluşturduğu zaman, onu oluşturan değişik bölümlerinde saklı bulunan çeşitli güçlerin birikim yeri olabilmesi ve sırasıyla hem bir birim olarak hem de birleşik bir güç olarak ortaya çıkması her zaman için olanaklıdır.

amazonmodel

Bu durum özellikle insan için söz konusudur ve işte bu nedenle günlük konuşmada onun birçok ruhu içinde barındırdığı söylenir. Elbette, her görünmezin karşıtı olarak bir görünür nesne vardır ve ruhun da görünür karşıtı bedendir. Hiçbir ruh bir nesnenin içine kesin biçimde ve ebediyen hapsedilemez. Görünmez olan ruhun bezen üzücü bir şekilde, serserice dolaşma eğilimi vardır ki bu çok tehlikelidir.

Altai-Shaman

İnsan ruhu gerektiğinde bir önlem olarak beden dışında bir yerde saklanabilir. Ancak beden var olduğu sürece ruh, beden çok uzakta olduğu durumlarda bile ondan ayrılmaz ilişkiler içindedir ve her an tekrar geri gelebilir. Bu varsayımlardan birçok ritüel ortaya çıkmıştır. Beden yok olduğu zaman ruh serbest kalır ve başıboş bir ruh olur veya başka bir yere yerleşerek belki de bedenin oluşmasından önce sahip olduğu özerkliğe tekrar kavuşur.

Converstions FAA

Başıboş ruhlarla ve gizli güçlerle girilen mücadele sonucu sihir ve tılsımın başladığı tam bu noktada şaman asıl adıyla kam devreye girmiştir. Ruhlarla girilen bu mücadelede ilk insan kendinden daha güçlü bir varlık olan boğa, geyik, kurt vb. gibi hayvanların bedenleriyle özdeşleşerek onun gücünü ele geçirip, görüntüsünü mağaranın duvarına resmetmiştir.

female-shaman-in-russia-tk-body-image-1454070383

Doğal görünüme bunca önem vermesi ve dikkat etmesi, şekillere mümkün olduğu kadar fazla canlılık kazandırmak istemesinden ve onlara bir yaratığın gerçek niteliklerini vermek amacını gütmesinden ötürüdür. Dolayısıyla, bu ilk tasvirlerdeki göz alıcı natüralizm, insanoğlunu bütün öteki canlılardan ayırt eden dünya ile özdeşleşme isteğiyle açıklanabilir.

Ayahuasca Shamanic Vision Quest Art

Doğadaki ve gökyüzündeki tüm nesneleri kendisi gibi canlı varlık olarak algılamış, insan ya da hayvanla ya da ikisinin karşımı yaratıklar olarak adlandırmıştır. Böylece görünen ve bilinen maddi dünyadan başka, cinler, ruhlar, doğa üstü yaratıklardan oluşan, görünmeyen düşsel bir dünyanın varlığından söz edilmiştir.

Olkhon island - Ust-Orda village - lake Baikal - Irkutsk oblast-Siberia Traditional shaman ceremonies. Olkhon (Russian: Ольхо́н, also transliterated as Olchon) is the fourth-largest lake-bound island in the world. It is by far the largest island in Lake Baikal in eastern Siberia, with an area of 730 square kilometres (280 sq mi). Structurally, it acts as the southwestern margin of Academician Ridge. The indigenous Buryats, adherents of shamanism, believe the island to be a spiritual place; one of the groups of deities adhered to in Buryati yellow shamanism is called the oikony noyod, the "thirteen lords of Olkhon. The original indigenous people were the Kurykans, forefathers of two ethnic groups: the Buryats and Yakuts http://en.wikipedia.org/wiki/Olkhon_Island Ust-Orda village is a place where indigenous, Buryat population lives. We meet the local Buryat shaman to learn about ancient shaman traditions and the current state of shaman religions. We may participate at one of the traditional shaman ceremonies. The museum has a rich collection of exhibits on the Buryats' history and culture.

Şamanizm, felaketleri insanlar ile görünmez dünyanın varlıkları arasındaki özel bir ilişkinin sonucu olarak görür. İnsanlar bu uğursuzlukların kurbanlarıdır, görünmez dünyadaki varlıklar ise tetikçileri. Kam’lar bu bağlamda arabulucu görevi üstlenirler.

liderazgo

Şamanizm’de genelde kişinin şamanlığı seçmediğine, Şamanlığın kişiyi seçtiğine inanılıyor, ve bireyin, şaman ata ruhlarının daveti üzerine bazı yetenekler geliştirmeye başladığı düşünülüyor. Ancak her ne olursa olsun kişi, rüyalar, trans, ruhların isim ve fonksiyonları, şaman ritüelleri ve gizli lisanlar gibi konularda eğitimden geçiyor.

LPA-005

Hemen hemen tüm şamanik toplumlar, hayvan ruhlarıyla bağlantımız olduğuna inanıyorlar. Her insanın doğduğu andan itibaren duygusal ve fiziksel sağlığını korumak için en az bir hayvan ruhunun gönüllü olduğunu söylüyorlar.

p00vs2f8

Kişinin Bu bağlantıyı fark ederek ve onu besleyerek enerjisinin doğal akışını izleyebileceğini belirtiyorlar. Modern toplumda yaşayan insanlar için kaybolmuş olan bu bağlantı, genellikle erk hayvanlarının rüyalarda, meditasyonda ve hayallerde gözükmesiyle başlıyor.

maxresdefault

Şaman inanışına göre, birden fazla Erk hayvanınız olabiliyor. Hayvanınız yaşam yolunuzun değişmesi ile değişebiliyor ve kişinin duygusal ihtiyaçlarına göre şekilleniyor. Koruyucu olarak, korkuları bastırıyor ve güç veriyor. Evrensel olan erk hayvanı kavramı tüm kültürlerde bulunur.

 

 

 

Yazar Hakkında

Tamar M. Tegün

Co-Founder of Cokiiya.com
Founder of EnjoyinGeorgia
Freelance journalist, writer, traveller.

hiç yorum yok

error: